Programmabureau

Het Programmabureau Trendbreuk ondersteunt de regio Zuid-Limburg bij het inlopen van de achterstanden. Het motto hierbij is: ‘Zuid Springt Eruit’. Opdrachtgever van het Programmabureau is de Stuurgroep Trendbreuk, waaraan het Programmabureau ook verantwoording aflegt over de aanpak en voortgang van haar werkzaamheden.

Taken Programmabureau:

  • Uitvoering geven aan de ambities zoals vastgelegd in de nota ‘Zuid Springt Eruit’
  • In samenwerking met partners zorgen voor de inzet van effectieve interventies die bijdragen aan het inlopen van de achterstanden
  • Aanspreekpunt zijn voor de aanpak Trendbreuk
  • Zorgen voor financiering van interventies
  • Verantwoording afleggen aan de Stuurgroep en aan partners
  • Communiceren over de voortgang

Samenstelling Programmabureau:

  • Programmamanagement
  • Strategisch beleidsadvies
  • Implementatie
  • Ondersteuning

Het Programmabureau Trendbreuk is te bereiken via Trendbreuk@ggdzl.nl