Stuurgroep

De Stuurgroep Trendbreuk geeft sturing aan het Programma Trendbreuk Zuid-Limburg en fungeert als opdrachtgever voor het Programmabureau Trendbreuk. In de Stuurgroep vindt de afstemming plaats tussen de domeinen Gezondheid, Jeugdhulp, Onderwijs en Arbeidsmarktbeleid en worden verbindingen gelegd met andere organisaties en overheden. De Stuurgroep rapporteert jaarlijks over de voortgang aan de gemeenteraden.

Samenstelling Stuurgroep:

  • Leon Geilen, gemeente Sittard-Geleen (voorzitter)
  • Madeleine van Toorenburg, Provincie Limburg (lid)
  • Wiro Gruisen, Zorgverzekeraar CZ (lid)
  • Martin de Beer, gemeente Heerlen (lid)
  • Alex Meij, gemeente Maastricht (lid)
  • Alex Schiffelers, gemeente Landgraaf (lid)
  • Fons Bovens, GGD Zuid Limburg (lid)

In de Stuurgroep hebben gemeenten, de Provincie Limburg en Zorgverzekeraar CZ zitting. Indien gewenst kan de Stuurgroep worden uitgebreid.