Volop in actie

In Zuid-Limburg zijn we volop in actie om samen de huidige trend om te buigen. Van ongezonde naar gezonde regio. Partners werken hierbij samen op lokaal, regionaal en waar mogelijk landelijk niveau. Met bewezen interventies versterken we elkaar en werken we aan het veilig, gezond en kansrijk opgroeien van onze kinderen. Van het ongeboren kind tot de jongvolwassene. Niet alleen praten maar ook doen!

Samen werken aan een gezonde toekomst voor Zuid-Limburg met de focus op:

Volop in actie

Samen werken aan een gezonde toekomst voor Zuid-Limburg met de focus op: