Peutertijd

De eerste levensjaren zijn cruciaal voor de sociale, cognitieve en motorische ontwikkeling van peuters. Gemeenten en samenwerkingspartners zetten al jaren interventies in om achterstanden in de ontwikkeling van peuters te voorkomen of weg te werken. Waar nodig en mogelijk zal die aanpak nog verbeterd en intensiever worden.

Samen werken aan een gezonde toekomst voor Zuid-Limburg met de focus op:

Peutertijd

Samen werken aan een gezonde toekomst voor Zuid-Limburg met de focus op: