Voortgezet onderwijs

De puberteit is een spannende en soms ook moeilijke periode, zowel voor pubers als hun ouders. Problemen kunnen leiden tot schooluitval: in Zuid-Limburg gebeurt dat vaker dan landelijk het geval is. Ondersteuning van kwetsbare leerlingen is essentieel. Daarom kiest de regio voor een mix van interventies en een intensievere samenwerking op het gebied van zorg, school, thuis en vrije tijd.

Samen werken aan een gezonde toekomst voor Zuid-Limburg met de focus op:

Voortgezet onderwijs

Samen werken aan een gezonde toekomst voor Zuid-Limburg met de focus op: