Vooraankondiging conferentie Trendbreuk Volop in Actie!