Naar een gezonde generatie!

Trendbreuk is een gezamenlijke ambitie van vele partijen in Zuid-Limburg. In 2030 willen we de gezondheidsachterstand van Zuid-Limburg met een kwart hebben ingelopen ten opzichte van de rest van Nederland. Dat doen we door meer kinderen gezond en kansrijk te laten opgroeien.

Bekijk de animatie Over Trendbreuk