Van kinderwens tot kinderwens

De Trendbreuk-aanpak begint al voor de geboorte en loopt vanaf de zwangerschap tot de volwassen leeftijd. Een kind dat gezond opgroeit, kan het goede voorbeeld geven aan de volgende generatie. Dit is de Trendbreukcyclus en die bestaat uit 5 fases.

Fase 1: Kansrijke Start

Ieder kind verdient de best mogelijke start in het leven. Daar zetten we ons in de Kansrijke Start voor in. Het gaat om de eerste 1000 dagen van een mensenleven. Die zijn cruciaal voor een optimale kans op een gezonde toekomst. Deze fase begint met de kinderwens van de ouders, gevolgd door de zwangerschap, de kraamtijd en de eerste levensjaren van het kind totdat het ongeveer 2 jaar is.

Naar deze fase

Fase 2: Peutertijd

De eerste levensjaren zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Denk aan taal-, motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen die op de basisschool met een (taal)achterstand beginnen, lopen deze nauwelijks meer vanzelf in. Daarom richten we ons in deze fase op het voorkomen of wegwerken van achterstanden. En op het aanleren van gezonde gewoontes. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen.

Naar deze fase

Fase 3: Basisschool

Scholen zijn niet alleen leerinstituten. Ze dragen ook bij aan de maatschappelijke ontwikkeling van kinderen. Opvoeden gebeurt niet alleen thuis, maar ook op school. Het onderwijs heeft daarmee een belangrijke rol in de voorbereiding van kinderen op hun verdere (gezonde) leven. En die rol pakken steeds meer scholen ook.

Naar deze fase

Fase 4: Voortgezet onderwijs

In deze fase zijn kinderen pubers geworden. Dat kan een heftige periode zijn. Voor jongeren zelf, maar ook voor het hele gezin. In de begeleiding van pubers zijn het onderwijs en de Jeugdgezondheidszorg belangrijke partners. Ze helpen bijvoorbeeld te voorkomen dat jongeren met problemen verzuimen op school of er zelfs helemaal mee stoppen. Extra aandacht is er voor leerlingen in een kwetsbare situatie.

Naar deze fase

Fase 5: Werk en ouderschap

De kinderen die zijn gesteund vanaf de Kansrijke Start zien we graag opgroeien tot volwassenen die sociaal-economisch zelfredzaam zijn. Deze toekomstige ouders zijn in staat om hun kinderen een gezonde, stimulerende en kansrijke omgeving te bieden. Daarmee is de Trendbreukcyclus rond.

Naar deze fase