Partners

Partners

In samenwerken ligt onze kracht. Alleen dan kun je het verschil maken, een trend breken. De Zuid-Limburgse gemeenten, de Provincie Limburg, kennisinstituten, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en de rijksoverheid willen nog meer en beter samenwerken. Zij worden hierbij ondersteund door het speciaal daarvoor ingerichte Programmabureau Trendbreuk Zuid-Limburg, dat is ondergebracht bij de GGD Zuid Limburg.

Dit is een dynamische lijst, hij groeit met de dag.