Kansrijke start Peutertijd Basisschool Voortgezet onderwijs Werk en ouderschap Fase overstijgend

Kansrijke start

De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start en goede gezondheid op latere leeftijd. Daarom zet Zuid-Limburg in op het bevorderen van een kansrijke start voor elk kind. Speciale aandacht is er voor ouders en kinderen die extra steun of zorg nodig hebben. Daarbij werken partijen in het medische en sociale domein steeds intensiever met elkaar samen in de geboortezorg. Met als gemeenschappelijke insteek Positieve Gezondheid.

Peutertijd

De Trendbreuk-partners zetten interventies in om achterstanden in de ontwikkeling van peuters te voorkomen of weg te werken. En dat is niet voor niets. De eerste levensjaren zijn cruciaal voor de sociale, cognitieve en motorische ontwikkeling van peuters. Deze fase is ook cruciaal voor de vorming van gewoonten en gedrag. De kinderopvang speelt een grote rol in het aanleren van gezonde gewoonten op jonge leeftijd. Zo wordt het drinken van water gestimuleerd en doen Zuid-Limburgse kinderopvangorganisaties massaal mee aan de Peuter4daagse.

Basisschool

Als de basisschool structureel meer aandacht besteedt aan voeding en bewegen, worden kinderen vitaler en socialer. Dat blijkt uit de pilot van het programma De Gezonde Basisschool van de Toekomst. Zuid-Limburg wil dit programma op veel meer basisscholen tot de nieuwe norm maken. Daarnaast stimuleert de regio integrale samenwerking tussen kinderopvang en basisschool.

Voortgezet onderwijs

De puberteit is een turbulente periode. Jeugdigen kunnen wel wat steun gebruiken. Van ouders en vrienden, maar ook van school. Vaak doen scholen al veel aan gezondheid. Er is aandacht voor voeding, welbevinden, beweging, gezonde relaties en seksualiteit. Het thema gezonde leefstijl heeft echt een plek gekregen in het onderwijs. Maar scholen hoeven het niet alleen te doen. Gezonde School-adviseurs van de GGD ondersteunen scholen op allerlei manieren.

Werk en ouderschap

Jongeren van nu zijn de ouders van morgen. Hen begeleiden naar sociaaleconomische zelfredzaamheid is belangrijk. Niet alleen voor hun toekomstperspectief. Het stelt hen ook in staat hun kinderen op te laten groeien in een gezonde, kansrijke omgeving. Een startkwalificatie helpt daarbij. Dat is het minimale onderwijsniveau dat nodig is om kans te maken op duurzaam geschoold werk. Daarom richt Trendbreuk zich onder meer op het voorkomen van vroegtijdige schooluitval door ziekteverzuim.

Fase overstijgend

Naast de interventies per levensfase zijn er ook activiteiten en projecten die meerdere levensfasen betreffen. Vaak gaat het hier om interventies die gemeentegrenzen overstijgen en dus zeker meerwaarde hebben om regionaal uit te voeren. Op deze manier wordt bevorderen van kansengelijkheid en verkleinen van gezondheidsverschillen versterkt.