Onze ambitie

Hardnekkige achterstand

Zuid-Limburg kampt al heel lang met een zeer hardnekkige gezondheidsachterstand. Inwoners van deze regio leven korter en minder jaren in goede gezondheid. Vaak ontstaat de achterstand al aan het begin van het leven. Bijvoorbeeld door vroeggeboorte, overgewicht, achterstand op school, armoede of stress bij ouders. De achterstand wordt van generatie op generatie doorgegeven.

 

De Trendbreuk-ambitie

De 16 Zuid-Limburgse gemeenten, de GGD, de Provincie Limburg en vele partners willen samen de trend doorbreken. In 2030 willen we de gezondheidsachterstand van Zuid-Limburg met een kwart hebben ingelopen ten opzichte van de rest van Nederland. Dat is onze gezamenlijke ambitie. De Trendbreuk-ambitie.

Onze aanpak

Bewezen interventies

De trend écht breken betekent inzetten op preventie. Preventie voorkomt persoonlijk leed, dure zorg en zware ondersteuning. Inmiddels hebben we allerlei preventieve interventies opgestart. En dat blijven we doen. We kiezen interventies die al bewezen hebben effectief te zijn. Als dat nog niet het geval is, laten we de effectiviteit onderzoeken. Hiervoor werken we samen met de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg en de Kenniswerkplaats Jeugd.

 

Overal hetzelfde aanbod

Interventies die goed werken, maken we beschikbaar voor iedereen in Zuid-Limburg. Want het mag niet uitmaken waar je wieg staat, waar je naar school gaat, woont of werkt. Alle kinderen, jongeren en hun ouders moeten gebruik kunnen maken van hetzelfde aanbod voor zorg en welzijn. Dat aanbod bestaat uit goede preconceptiezorg en geboortezorg, gevolgd door Jeugdgezondheidszorg, kinderopvang en onderwijs. Wie dat nodig heeft kan extra ondersteuning krijgen.

 

Zuid-Limburg zet nieuwe trend

Eerder is ook al hard gewerkt aan het verbeteren van de gezondheid van Zuid-Limburg. Maar de grote achterstand vraagt om nog meer daadkracht en eenheid in de aanpak. Daarom werken we met gezamenlijke uitgangspunten. De kracht van Trendbreuk zit in de gezamenlijke, langjarige aanpak en het verspreiden van bewezen effectieve interventies over heel Zuid-Limburg. De Trendbreuk-aanpak wordt landelijk als voorbeeld gezien.

Uitgangspunten

Programmaonderdelen

Trendbreuk kent de volgende programmaonderdelen: verbinden, verbreden, verduurzamen, monitoren & evalueren, communicatie, financiën en landelijke ontwikkelingen. Lees er meer over in het Werkplan Trendbreuk Zuid-Limburg 2022-2023.

 

Zó gaan we aan de slag

Het regionale gezondheidsbeleid 2020-2023, Zuid springt eruit, beschrijft hoe we regionaal aan de slag gaan. Onze uitgangspunten hierbij zijn:

Samen

Alleen samen kunnen we de trend breken.

Iedereen is nodig

Van gemeenten tot onderwijs en van gezondheidszorg tot bedrijfsleven.

Langjarig

Een langjarige, regionale aanpak is vereist.

Jeugd

We richten ons met name op de jeugd. Daar is de meeste gezondheidswinst te behalen.

Bewezen

We zetten interventies in waarvan bewezen is dat ze effectief zijn.

Gezondheid is overal

We betrekken partijen op het gebied van armoedebestrijding, ruimtelijke ordening, sport, jeugd, arbeidsmarkt, economie en welzijn.

Organisatie

Programmamanagement Trendbreuk

In opdracht van de 16 Zuid-Limburgse gemeenten coördineert en ondersteunt GGD ZL de Trendbreuk-ambitie. Met de partners bouwt de GGD aan (preventieve) interventies die tot gezondheidswinst leiden en zo het verschil maken voor Zuid-Limburg. Andere taken zijn: het verduurzamen en uitbreiden van de netwerkorganisatie, mee zoeken naar financieringsmogelijkheden, ondersteunen in het bepalen van de gezamenlijke koers, verbindingen leggen en het tonen van de voortgang.

 

Stuurgroep Trendbreuk

Het Algemeen Bestuur van de GGD Zuid Limburg heeft een Stuurgroep Trendbreuk ingesteld voor de bestuurlijke aansturing van de Trendbreuk-ambitie. Hierin zitten de gemeenten, de Provincie Limburg, MUMC+, GGD Zuid Limburg en zorgverzekeraar CZ.

  • Leon Geilen, gemeente Sittard-Geleen (voorzitter)
  • Martin de Beer, gemeente Heerlen (lid)
  • Fons Bovens, GGD Zuid Limburg (lid)
  • Wiro Gruisen, zorgverzekeraar CZ (lid)
  • Alex Meij, gemeente Maastricht (lid)
  • Helen Mertens, MUMC+ (lid)
  • Alex Schiffelers, gemeente Landgraaf (lid)
  • Madeleine van Toorenburg, Provincie Limburg (lid)

 

Ambtelijke werkgroep Trendbreuk

Er is een ambtelijke werkgroep Trendbreuk. De leden delen informatie met elkaar, bewaken ontwikkelingen, stemmen onderling af en bereiden adviezen aan de Stuurgroep Trendbreuk voor.