Programma Trendbreuk Zuid-Limburg

Zuid-Limburg kampt al heel lang met een zeer hardnekkige gezondheidsachterstand. Inwoners van Zuid-Limburg leven korter en minder jaren in goede gezondheid. Niet alleen zien we deze achterstand al in het prille begin van het leven ontstaan maar we zien ook dat deze achterstand te vaak van generatie op generatie wordt doorgegeven. Deze gezondheidsachterstand raakt alle leefdomeinen: van onderwijs en ruimtelijke ordening tot arbeidsparticipatie en welzijn. Dit moet anders vandaar dat we in Zuid-Limburg onze krachten bundelen in het ambitieuze programma: Trendbreuk!

Afgelopen jaren is al hard gewerkt aan die zo gewenste trendbreuk. Denk bijvoorbeeld aan De Gezonde Basisschool van de Toekomst, Blauwe Zorg en Ketenaanpak Kinderen met Overgewicht en Obesitas. Initiatieven waarmee Zuid-Limburg een landelijke koploper is als het gaat om het inlopen van gezondheidsachterstanden. Daarnaast is de urgentie van een trendbreuk door velen al eerder erkend.

Echter de grote gezondheidsachterstand vraagt om nog meer focus en daadkracht. Vandaar onze keuze voor de volgende, heldere uitgangspunten:

  • De focus ligt bij de jeugd
  • In samenwerken ligt onze kracht. Alleen dan kunnen we de trend breken.
  • Interventies die bewezen hebben goed te werken, beschikbaar maken voor iedereen

Gemeenten, provincie, zorgverzekeraars, kennisinstituten, maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven slaan binnen deze aanpak de handen in elkaar en werken nauw samen. Zo gaan wij samen ervoor zorgen dat onze regio in 2030, ten opzichte van de rest van Nederland, een kwart minder achterstand heeft!

De visie achter onze aanpak is te lezen in de beleidsnota Zuid Springt eruit!