Ambitie Zuid-Limburg: een rookvrije omgeving voor kinderen

‘Interview Githe Clermonts’

Plekken waar veel kinderen komen rookvrij krijgen, dat is de inzet van de beweging die in april vorig jaar officieel van start ging. “Dat roken op schoolpleinen niet meer is toegestaan, is heel mooi. Maar er is meer mogelijk en daar over zijn we met gemeenten in gesprek”, vertelt Githe Clermonts, adviseur gezondheidsbevordering van de GGD Zuid Limburg.
De GGD Zuid Limburg/programmabureau Trendbreuk vroegen eerder bij de GGD/GHOR Nederland een subsidie aan met als doel: een rookvrije start voor kinderen en een rookvrije omgeving. Zodat kinderen in een gezonde omgeving opgroeien en zelf niet met roken beginnen. “Ons team van adviseurs voert de gesprekken met gemeenten in Zuid-Limburg”, zegt Githe Clermonts.

Voerendaal loopt inmiddels voorop met een concreet actieplan voor het rookvrij krijgen van locaties waar veel kinderen komen. Op 15 april 2020 werd in de gemeentelijke speeltuin in Klimmen ook het officiële startsein gegeven voor de beweging rookvrije omgeving: hier hangt sindsdien het bord ‘rookvrij’. “Over zo’n speeltuin kan een gemeente zelf een beslissing nemen. Voor sportterreinen bijvoorbeeld is dat vaak al moeilijker. Daarom werken we nu onder andere samen met Team:Fit.

Team:Fit vormt een onderdeel van de JOGG-aanpak in de gemeenten (Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst) en richt zich op een gezondere sportomgeving. En daar hoort een rookvrije omgeving bij. In Maastricht is dat al gelukt bij het sportcomplex bij de Geusselt. Volgens Githe Clermonts vraagt het rookvrij maken van een omgeving om meer dan het ophangen van borden. “Het is belangrijk om als gemeente de boodschap uit te dragen, bijvoorbeeld in lokale bladen en op social media. En om als gemeente het goede voorbeeld te geven en te kijken hoe in eigen huis met het thema roken wordt omgegaan.”

De ambitie om te komen tot meer rookvrije plekken maakt verder onderdeel uit van het regionale gezondheidsbeleid 2020-2023 ‘Zuid Springt Eruit’ van de zestien Zuid-Limburgse gemeenten. “De vertaalslag van de nota naar concrete afspraken met gemeenten, zal zeker bijdragen aan het streven naar meer rookvrije plekken voor kinderen”, verwacht Githe Clermonts. En dat geldt tot slot ook voor de uitwerking van het Nationaal Preventieakkoord op regionaal niveau.