Er zijn grote zorgen bij de stuurgroep Trendbreuk Zuid-Limburg. De steun van de Provincie Limburg is onmisbaar om de gezondheidsachterstanden in deze regio in te lopen. Maar het is de vraag of de Provincie de steun van de afgelopen jaren (volledig) zal voortzetten. Daarom heeft de stuurgroep een brandbrief naar Provinciale Staten gestuurd.

In relatief korte tijd is een stevige basis gelegd voor de Trendbreuk-beweging. Met partnerschappen en vele inhoudelijke initiatieven zoals Kansrijke Start, de Gezonde Basisschool van de Toekomst en Keigezond Limburg. Een trendbreuk vraagt om volharding en een langjarige aanpak. Daar zijn ook de Zuid-Limburgse gemeenten en de vele andere Trendbreuk-partners van overtuigd. Zij zetten de Trendbreuk door en blijven er de komende jaren in investeren.

In lijn met de doelen uit haar Sociale Agenda 2020-2023 draagt de Provincie Limburg momenteel op diverse manieren bij aan de Trendbreuk. Als verbinder, kennisdeler, aanjager, facilitator en financier. In de begroting van de Provincie valt te lezen dat er in de beleidsperiode 2023-2027 geen ruimte meer zou zijn om de ambitie van de Sociale Agenda 2025 voort te zetten, dan wel met een fors lager ambitieniveau.

In haar brief betoogt de stuurgroep dat stoppen of minderen kapitaalvernietiging betekent en een teloorgang van alles wat er inmiddels is opgebouwd. De inwoners van Zuid-Limburg worden daar de dupe van. In plaats van de achterstanden in te lopen, zal het verschil met andere regio’s juist groter worden.

De stuurgroep Trendbreuk roep de Provincie op om duurzaam te blijven investeren in de thema’s van de Sociale Agenda Limburg en daarmee in de Trendbreuk-ambitie: “Om de Limburgse kinderen die onder onze ‘Kansrijke Start’-ondersteuning geboren zijn en opgroeien, te kunnen begeleiden tot aan hun eigen kinderwens. Alleen dan komen wij tot een versterkte generatie en kunnen wij samen de trend van gezondheidsachterstanden in Zuid-Limburg breken!”

Brief continuering aanpak gezondheidsachterstand