Op deze website staat allerhande informatie over Trendbreuk. Toch krijgen we vaak de vraag of er ook informatie op papier beschikbaar is. En dat is nu het geval. Onlangs is ‘Doe mee met de Trendbreuk!’ verschenen. Deze compacte brochure beschrijft oorzaken, achtergronden en gevolgen van de gezondheidsachterstanden en gaat in op de aanpak. Organisaties worden uitgenodigd om bij te dragen aan het breken van de trend, want iedereen is nodig!

De digitale versie van de brochure is te downloaden. Op verzoek sturen we de gedrukte versie  graag toe. Mail naar trendbreuk@ggdzl.nl. Vermeld het aantal brochures en het postadres.