Maria Jansen, hoogleraar en programmaleider van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg, en Fion de Boer, strategisch beleidsmedewerker Trendbreuk, mochten een bijdrage leveren aan een artikel op de website van Gezonde Regio over het grote belang van de Zuid-Limburgse aanpak Kansrijke Start. Lees hier het volledige artikel. Veel leesplezier!