Een basisschool waar kinderen niet alleen leren, maar ook gezond leren leven. Met dat uitgangspunt startten vier basisscholen in Parkstad in 2015 met het programma de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Kinderen gelijke kansen geven om gezond op te groeien, dat is het doel van dit programma.

Want kinderen die fi­t van lijf en geest zijn en sociaal veerkrachtig, kunnen de uitdagingen van het (latere) leven beter aan. Zeker, taal en rekenen zijn belangrijk. Maar goed voor jezelf zorgen, met respect voor anderen, is dat ook. Veel kinderen krijgen dat van thuis mee, maar niet allemaal. Zo ontstond het idee voor de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Waar inmiddels, op verzoek van het Ministerie van OCW, ook een speciaal Magazine over is uitgebracht.

De aanpak

  1. Een gezonde schoollunch volgens de regels van het Voedingscentrum. Veel minder suikers en vet en meer vitaminen, eiwitten en vezels.
  2. De schooldag wordt verlengd. Zo ontstaat meer ruimte voor de lunch en sport, spel en cultuuraanbod.
  3. Pedagogisch medewerkers van de kinderopvang begeleiden de tussenschoolse opvang.
  4. Buurtsport en cultuurcoaches zorgen voor ondersteuning van de pedagogisch medewerkers.
  5. Ouders worden van meet af aan actief betrokken.

Wat zijn de resultaten?

Meer informatie

Kijk op: www.degezondebasisschoolvandetoekomst.nl of neem contact op via trendbreuk@ggdzl.nl