Hulpmiddel voor monitoring en evaluatie gezondheidsbeleid

De Trendbreuk is een meerjarige aanpak waarvan de eerste stappen zijn gezet in het regionale gezondheidsbeleid 2020-2023. Bijzonder is dat de Trendbreuk-ambitie over regeerperiodes van wethouders en zittingstermijnen van raadsleden heen gaat. Om de Trendbreuk jarenlang te kunnen voortzetten, moet aangetoond worden wat deze aanpak oplevert. Bovendien zijn onderbouwde resultaten ook nodig om inhoudelijk de juiste keuzes te kunnen maken: welke aanpakken werken goed en welke moet je misschien juist loslaten? Er is binnen Trendbreuk Zuid-Limburg dan ook de nodige aandacht voor monitoring en evaluatie. Al is dat niet altijd even makkelijk, want er bestaat geen handleiding. Bovendien loopt Zuid-Limburg met de Trendbreuk-aanpak voor op andere regio’s. ‘Afkijken’ is geen optie.

Inspiratiewijzer

Niet alleen in Zuid-Limburg, overal zijn gemeenten op zoek naar een antwoord op de vraag hoe integrale gezondheidsaanpakken en-beleid te monitoren en evalueren. Daarom werkt iresearch aan een inspiratiewijzer hiervoor. Dit gebeurt in opdracht van het RIVM, samen met JOGG, Pharos, Alles is Gezondheid, Vereniging Sport en Gemeenten, ZonMw en GGD GHOR Nederland. De inspiratiewijzer is bedoeld om gemeenten en hun samenwerkingspartners op weg te helpen met vernieuwende vormen van monitoring en evaluatie. Mandy Leurs-Stijnen (onderzoeker/epidemioloog GGD Zuid Limburg en verbonden aan de AWPG Limburg) en Huub Kerstens (senior beleidsmedewerker publieke gezondheid gemeente Maastricht) zijn door iresearch geïnterviewd voor de inspiratiewijzer.

Naar verwachting komt de inspiratiewijzer in de loop van 2023 beschikbaar.