Ken jij (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie?

Je kunt terecht bij het Knooppunt Kansrijke Start

De eerste 1.000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een kansrijke start en een goede gezondheid op latere leeftijd. Daarom biedt Zuid-Limburg zwangeren en jonge ouders in een kwetsbare situatie steun op maat. Als zorg- of hulpverlener kun jij daarvoor terecht bij het knooppunt Kansrijke Start in de gemeente Kerkrade, Vaals en Landgraaf. Je kunt laagdrempelig sparren over de mogelijkheden wat betreft ondersteuning voor een gezin of, in overleg, het gezin aanmelden voor een knooppunt overleg

Bekijk hier het informatiefilmpje over het knooppunt Kansrijke Start:

Arabisch

Engels

Nederlands

Wie zijn (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie?

Denk aan (aanstaande) moeders of jonge ouders die te maken hebben met schulden, stress, middelengebruik, huiselijk geweld, problemen met huisvesting, beperkte affectieve en pedagogische vaardigheden, problematische relaties, zorg mijdend gedrag, sociaal isolement of die ervaring hebben met een onveilige jeugd.

Wie kunnen aanmelden?

Hulp- en zorgverleners zoals: huisartsen en praktijkondersteuners, verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, kraamverzorgenden, medewerkers jeugdgezondheidszorg, gemeentelijke hulpverleners, (medisch) maatschappelijk werkers, medewerkers GGZ, medewerkers jeugdhulp of jeugdzorg, medewerkers van kinder- en peuteropvang.

Hoe meld je aan?

Nog niet in elke gemeente is aangesloten. Neem dan contact op met een van de JGZ sub regio coördinatoren voor Voorzorg en Stevig Ouderschap.

Parkstad: Reina Hettinga, reina.hettinga@ggdzl.nl

Westelijke Mijnstreek: Sylvia Knoops, sylvia.knoops@ggdzl.nl

Maastricht-Heuvelland: Cindy Udo, cindy.udo@ggdzl.nl

Wil je liever eerst overleggen? Dat kan. Stuur een berichtje met je telefoonnummer naar een van de genoemde e-mailadressen. We nemen dan contact met je op.

Wat gebeurt er met een aanmelding voor een Knooppunt?

Professionals uit het medisch én sociaal domein bekijken gezamenlijk de melding in het zogenoemde overleg Knooppunt Kansrijke Start. Hierin zitten Jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk en eventueel ouders of andere partijen die nodig zijn om tot passende ondersteuning te komen. Het Knooppunt organiseert deze ondersteuning. Dit gebeurt in overleg met het gezin.

Mogelijk neemt het Knooppunt Kansrijke Start contact met je op voor meer informatie. Ook kunnen we je vragen om incidenteel aan te sluiten bij ons overleg.

Download hier het aanmeldformulier en het toestemmingsformulier voor de Knooppunten Kansrijke Start!