Dit programma richt zich op kinderen die gezondheidsrisico’s lopen door overgewicht en obesitas. De ketenaanpak vormt het uitgangspunt; één centrale zorgverlener krijgt de regierol naar het kind, ouders en andere professionals. Deze ketenaanpak is in de gemeente Maastricht effectief gebleken en wordt uitgerold in heel Zuid-Limburg.

De aanpak is aanvankelijk ontwikkeld binnen het Maastricht UMC+ voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Het is nu echter de bedoeling dit programma in Zuid-Limburg uiteindelijk in te zetten voor kinderen van 0 tot 18 jaar.

De aanpak

Het gaat om een integrale aanpak waar alle ketenpartners bij betrokken zijn. Van de school en de buurt tot het welzijnswerk en zorgverleners. Samen zetten zij in op het bevorderen van een duurzame, gezonde leefstijl en het voorkomen van chronische ziekten. Dat doen zij door het bevorderen van gezonde voeding, beweging en aandacht voor opvoeding en psychosociale factoren.

Kind en gezin centraal

In de aanpak staan de behoeften van het kind en gezin centraal. Vaak blijkt namelijk overgewicht of obesitas een symptoom van een onderliggend probleem. Daarom kijkt de centrale zorgverlener (czv) niet alleen naar overgewicht, maar ook naar andere zaken die wellicht spelen. Bijvoorbeeld op financieel, pedagogisch, sociaal-emotioneel en psychisch vlak. De czv peilt de behoeften, stelt een behandelplan op en kan gezinnen/kinderen naar de juiste zorg/begeleiding toeleiden. De czv blijft de zorg en/of begeleiding coördineren en stelt het behandelplan bij als dat nodig blijkt.

Alliantie

Om het programma succesvol uit te kunnen rollen, is een alliantie gevormd. Deze bestaat uit de stichting Your Coach Next Door, zorgverzekeraars CZ en VGZ, de GGD Zuid Limburg, het ministerie van VWS en het Programmabureau Trendbreuk.

Meer informatie

Jorn van Harwegen den Breems
Kwartiermaker/regionaal projectleider ketenaanpak voor kinderen met (risico op) overgewicht & obesitas.
T 088 880 5151 of M 06 42 66 82 07
jorn.vanharwegen@ggdzl.nl