Luistertip: Podcast over prenataal huisbezoek

Stefanie uit Geleen was zwanger van haar tweede kindje. De zwangerschap bracht niet enkel blijdschap, maar ook zorgen. Ze besprak ze met de verloskundige. Gelukkig maar! Zo kon er een prenataal huisbezoek door de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) worden geregeld. Stefanie kreeg snel laagdrempelige en kortdurende steun. Ze zegt daarover: “Een deskundige, iemand van buiten mijn eigen netwerk die naar me luisterde, goede tips gaf en zei ‘dit is normaal’. Dat heeft me geholpen.” Aanvankelijk schaamde Stefanie zich. Over de komst van een baby hoor je toch alleen maar blij te zijn? Door haar ervaringen te delen hoopt ze dat anderen ook hun zorgen delen en de steun vragen die ze nodig hebben.

Bijdrage aan de Trendbreuk

Stefanie vertelt haar verhaal in een podcast van het ministerie van VWS over het prenataal huisbezoek. Er vroeg bij zijn draagt bij aan een kansrijke start en de Trendbreuk Zuid-Limburg. In de podcast komt de samenwerking tussen de Jeugdgezondheidszorg, de verloskundige zorg en kraamzorg in Zuid-Limburg naar voren.

Ook worden de Limburgse proeftuin Geboortezorg Flex  (mogelijkheden verlengde kraamzorg en vergoeden van de eigen bijdrage kraamzorg) en het spinnenweb ‘positieve gezondheid’ genoemd. Dit in het verlengde van de inzet van Limburg op Limburg Positief Gezond.

Uitvoering door JGZ

Met ingang van 1 juli 2022 zijn gemeenten wettelijk verplicht een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangeren (of hun gezin) in een kwetsbare situatie. Het prenataal huisbezoek is vrijwillig. In Zuid-Limburg voert de Jeugdgezondheidszorg van de GGD het prenataal huisbezoek uit. De JGZ beweegt zich in zowel het medisch als sociaal domein en dat is essentieel om aanstaande ouders de juiste steun te bieden.