Nieuwe campagne VWS ‘Mamaliefde is’ waardevolle aanvulling voor Kansrijke Start Zuid-Limburg

Het ministerie van VWS lanceerde gisteren de landelijke campagne ‘Kansrijke Start – Mamaliefde is’. Met deze campagne worden communicatiemiddelen voor regionale en lokale partners beschikbaar gesteld via een online toolkit met video’s, posters, flyers en ervaringsverhalen. Door middel van korte teaser video’s op social media wordt er doorverwezen naar het YouTube kanaal ‘mamaliefdeis’ waar de video’s van de ervaringsdeskundigen (hulpvrager en hulpverlener) te zien zijn. Deze communicatiemiddelen richten zich op de einddoelgroep van de aanpak Kansrijke Start: (aanstaande) ouders/moeders in een kwetsbare positie. Het doel van de campagne is om (aanstaande) ouders bewust te maken dat het belangrijk is om met hun zorgverlener over hun vragen en problemen te praten en de drempel hiertoe te verlagen. Daarom doen moeders en vaders zelf hun verhaal hoe zij geholpen zijn. Dit gebeurt ook vanuit het perspectief van de hulpverlener.

De aftrap van de campagne werd gisteren in een video met staatssecretaris Paul Blokhuis gedaan. Via deze link kunnen jullie de video terugkijken.

mamaliefde-en-papaliefde

Gebruik de middelen uit de online toolkit!
Als Kansrijke Start Zuid-Limburg zijn wij erg blij met de komst van deze communicatiemiddelen. Onze regionale aanpak richt zich in eerste instantie
op het beschikbaar maken van belangrijke interventies zoals VoorZorg, Stevig Ouderschap, Nu Niet Zwanger en Centering Pregnancy en het versterken van de samenwerking tussen professionals actief binnen de eerste 1.000 dagen. Communicatie gericht op de (aanstaande) ouders/moeders in een kwetsbare positie is een welkome aanvulling op onze regionale aanpak!

Jullie kunnen alle beschikbaar gestelde communicatiemiddelen uit de online toolkit downloaden of bestellen via de webshop. We willen jullie vragen om deze middelen te gebruiken in jullie eigen praktijk/organisatie en te delen via jullie eigen socials. Vanuit het programmaprogramma Trendbreuk en de GGD Zuid Limburg zullen wij dit ook doen.

Laat ons weten als wij jullie hierbij kunnen ondersteunen!