Nu Niet Zwanger is een programma dat kwetsbare vrouwen en mannen ondersteunt om zelf de regie te nemen over hun kinderwens. Zodat vrouwen niet ongepland en tegen hun wens zwanger worden. GGD-medewerkers bieden begeleiding op maat door het voeren van open en eerlijke gesprekken over de kinderwens, seksualiteit en anticonceptie.

Nu Niet Zwanger zit in het actieprogramma Kansrijke Start, waarin alle Zuid-Limburgse gemeenten sinds 1 januari 2019 samenwerken. Samen met de programma’s VoorZorg en Stevig Ouderschap is het een van de drie effectieve interventies die regionaal uitgerold worden.

De aanpak

  1. Een proactieve, persoonlijke begeleiding op maat: NNZ sluit in de praktische uitvoering aan bij de dagelijkse leefwereld van cliënten. Bij hun vragen, behoeften en mogelijkheden;
  2. Een intensieve samenwerking met ketenpartners in het sociaal-maatschappelijk werkveld zoals welzijnswerk en jeugdhulp voor onder andere signaleren, verwijzen en uitvoeren van het programma;
  3. De samenwerking met medisch professionals zoals verloskundigen, gynaecologen en huisartsen voor advies, verwijzing en het plaatsen van anticonceptie.

Doelgroep

NNZ richt zich op de meest kwetsbare doelgroep: vrouwen en mannen in de vruchtbare leeftijd bij wie (vaak) sprake is van een combinatie van problemen. Denk hierbij aan ernstige psychische problematiek, verstandelijke beperking, verslaving, dakloosheid, schulden en illegaliteit. Vaak is er een gebrek aan zelfredzaamheid en zijn meerdere hulpverleners betrokken.

Meer informatie

Kijk op Programma NNZ Zuid-Limburg of lees de uitgebreide Factsheet Nu Niet Zwanger 2019 met de resultaten van de aanpak.

Neem voor de training voor aandachtsfunctionarissen of overleg over een verwijzing van een cliënt contact op via T 088- 880 5070 / nnz@ggdzl.nl