Preventieakkoord Zuid-Limburg

Preventieakkoord Zuid-Limburg versterkt aanpak Trendbreuk!

De Zuid-Limburgse gemeenten stelden samen met meer dan 30 maatschappelijke organisaties het Preventieakkoord Zuid-Limburg op. Vanuit het Ministerie van VWS ontvangt de regio in totaal 1 miljoen euro om in de komende drie jaren een extra impuls te geven om meer kinderen gezond en kansrijk op te laten groeien. Daarmee sluit het Preventieakkoord naadloos aan op de ambities van het programma Trendbreuk.

Nationaal Preventieakkoord

In het Nationaal Preventieakkoord zijn afspraken gemaakt om overgewicht, overmatig alcoholgebruik en roken te verminderen. Om deze ambities te realiseren is echter regionale en lokale uitvoering nodig. Daarom heeft de Rijksoverheid gemeenten in Nederland opgeroepen om aan de slag te gaan met regionale en lokale preventieafspraken.

Zuid-Limburg

Deze landelijke ambities sluiten naadloos aan op de ambities van het regionale gezondheidsbeleid Zuid Springt Eruit en de Zuid-Limburgse aanpak Trendbreuk. Vanuit deze ontwikkeling hebben de Zuid-Limburgse gemeenten dan ook een gezamenlijk preventieakkoord opgesteld.

Het Preventieakkoord Zuid-Limburg

Het Preventieakkoord Zuid-Limburg bestaat uit een regionaal akkoord en 16 lokale preventieagenda’s.

In het regionale akkoord worden afspraken gemaakt met regionale partners. Binnen de lokale preventieagenda’s hebben gemeenten afspraken gemaakt op lokaal niveau. “In Zuid-Limburg wordt ontzettend hard gewerkt aan het inhalen van gezondheidsachterstanden. De preventieafspraken binnen het regionale akkoord en de lokale agenda’s leveren hier een waardevolle bijdrage aan. Hiermee kunnen we samen met partners nog meer massa maken en onze slagkracht vergroten”, aldus Leon Geilen, voorzitter van de Stuurgroep Trendbreuk Zuid-Limburg. Het Preventieakkoord Zuid-Limburg is via deze link te vinden.

Acties

Met het Preventieakkoord wordt het mogelijk om de uitvoering van bestaande ambities binnen Zuid Springt Eruit te versnellen en aan te jagen. Een concrete actie die voortvloeit uit het Preventieakkoord is dat meer pedagogisch medewerkers worden opgeleid tot Coach gezonde kinderopvang. Hierdoor kunnen kinderopvanglocaties nog gerichter aan de slag met het thema gezondheid. Daarnaast wordt samen met het VISTA college ingezet op vitalere MBO studenten, o.a. met behulp van de tool ‘Test-je-leefstijl’. En met de Limburgse netwerkaanpak gaan gemeenten samen met zorgverzekeraars en andere partners aan de slag om overgewicht en obesitas bij kinderen terug te dringen. Ook gaan we samen met bijvoorbeeld sportbonden aan de slag om meer sportomgevingen rookvrij te maken waar tevens gezondere voeding wordt aangeboden.

Partners

Naast de 16 Zuid-Limburgse gemeenten hebben zich ca 30 maatschappelijke partners verbonden aan het Preventieakkoord Zuid-Limburg. Samen gaan ze aan de slag met de ambities en acties uit het Preventieakkoord.

Wil je ook een bijdrage leveren aan een gezonder Zuid-Limburg? Meld je dan hier aan als partner van het Preventieakkoord!

Bekijk het Preventieakkoord hier (pdf):
Regionaal Preventieakkoord 2021-2023 def