Werk en ouderschap

Aanvalsplan vermindering schoolverzuim wegens ziekte in het MBO

Het aanvalsplan is één van de projecten binnen het regionaal Voortijdig Schoolverlaten (VSV)-programma ‘Voorkomen, vinden, vastpakken en vasthouden’ op het snijvlak van onderwijs, zorg en participatie. Deze projecten zijn erop gericht om een zo groot mogelijke groep jongeren te helpen met als doel het aantal voortijdige schoolverlaters terug te dringen en jongeren in een kwetsbare positie de noodzakelijke begeleiding te geven. Binnen het aanvalsplan wordt de methodiek M@ZL (uitspraak: mazzel) ingezet, neemt de jeugdarts deel aan het MBO-knooppunt en wordt er preventief ingezet op gezonde leefstijl. M@zl staat voor Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling en is een bewezen effectieve methode voor een integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren in het voortgezet onderwijs en het MBO.

Uitvoering

 • Uitvoering M@zl in leergang 1 van MBO VISTA college Heerlen
 • Monitoring en evaluatie (M&E) M@zl
 • Deelname jeugdarts in MBO-knooppunt VISTA college Heerlen
 • Uitrol van Test je leefstijl bij alle MBO-opleidingen in Zuid-Limburg
 • Ontwikkelen plan pre-M@zl

Communicatie

 • Oplevering rapportage M&E M@zl
 • Factsheet M@zl
 • Ontwikkelsessies plan pre-M@zl

Verbinding

 • Versterken verbinding preventie gezonde leefstijl met M@Zl en MBO knooppunt
 • Versterken verbinding domeinen Publieke gezondheid en Onderwijs

Financiën

De uitrol van het aanvalsplan t/m schooljaar 2022-2023 is gefinancierd vanuit VSV-gelden en provinciale subsidie. Voor het schooljaar 2023-2024 wordt de helft van de kosten gefinancierd door VSV en provincie.

Borging

Het onderdeel M@zl en knooppunt MBO kan momenteel niet verder uitgerold worden door een tekort aan jeugdartsenformatie. In de begroting GGD 2023 is aangegeven dat (gedeeltelijke) financiering vanaf schooljaar 2023/2024 aangevraagd kan worden als er zicht is op voldoende formatie voor de volledige uitvoering op alle MBO-scholen. In de tussentijd wordt een aanpak ontwikkeld met als doel om te voorkomen dat leerlingen gaan verzuimen wegens ziekte. Deze aanpak moet leiden tot minder benodigde inzet van jeugdarts.

Klik hier voor meer informatie

Eigenaar/Kartrekker

GGD Zuid Limburg – JGZ Zuid-Limburg

Samen met

 • Gemeente Heerlen en gemeente Maastricht namens alle 16 Gemeenten Zuid-Limburg
 • GGD Zuid Limburg- Gezondheidsbevordering
 • GGD Zuid Limburg- Kennis & Innovatie
 • Gilde Opleidingen
 • Projectleider Voortijdig Schoolverlaten
 • Provincie Limburg
 • VISTA college Heerlen
 • Yuverta Heerlen