Kansrijke start

Centering Zwangerschap

Bij Centering Zwangerschap vinden de zwangerschapscontroles plaats in een groep van 8 tot 12 zwangeren met een vergelijkbare zwangerschapsduur. De verloskundige begeleidt de groep samen met een kraamverzorgende of jeugdverpleegkundige. De zwangere vrouwen vormen hierdoor een sterk netwerk en krijgen gemiddeld 17 uur méér zorg dan in een individueel traject waardoor er meer aandacht is voor factoren die de zwangerschap en de gezondheid van moeder en kind beïnvloeden. Centering Zwangerschap zorgt voor betere zwangerschapsuitkomsten, grotere zelfredzaamheid en een betere start voor moeder en kind.

Uitvoering

 • Aantal praktijken dat Centering Zwangerschap aanbiedt in Zuid Limburg uitbreiden van 3 naar 6
 • Begeleiding van 300 zwangere vrouwen per jaar
 • Verkennen van mogelijkheden voor duurzame bekostiging

Communicatie

 • Organiseren van intervisie bijeenkomsten

Verbinding

 • Aansluiten Kraamzorg als 2e begeleider
 • Aansluiten jeugdverpleegkundige als 2e begeleider in 2022. Vervolg 2023 nog niet duidelijk.
 • Verbindingen maken met tweedelijns verloskundigen, verpleegkundigen en/of gynaecologen
 • Samenwerken met de Academie Verloskunde i.v.m. borging
 • Samenwerken met Kansrijke Start Noord- en Midden Limburg voor trainingen en intervisie

Financiën

Het project wordt grotendeels gefinancierd vanuit eigen middelen van verloskundigen en kraamzorg. In 2022 financieren de Parkstadgemeenten, gemeente Sittard-Geleen en gemeente Maastricht de inzet van de tweede begeleider vanuit de JGZ. De kraamzorgorganisaties hebben een tariefaanpassing gedaan voor de inzet kraamzorg als tweede begeleider.

Borging

In 2022 is er een inspanningsverplichting om samen met de betrokken lokale partners en Centering Healthcare Nederland te zoeken naar duurzame bekostiging. Indien duurzame bekostiging realiseerbaar is en de resultaten veelbelovend zijn, volgt uitbreiding naar meer verloskundige praktijken in de regio en pilots met doorgaande groepen (ook groepsbegeleiding op het consultatiebureau).

Klik hier voor meer informatie

Eigenaar/Kartrekker

Programmabureau Trendbreuk

Samen met

 • Eerstelijns verloskundigen in Zuid-Limburg
 • Gemeenten Zuid-Limburg
 • GGD Zuid Limburg – JGZ Zuid-Limburg
 • Kraamzorgorganisaties
 • Provincie Limburg