Fase overstijgend

Coalities kinderopvang & onderwijs

Om gezondheid/gezonde leefstijl een vast onderdeel én doorgaande lijn te laten zijn binnen de kinderopvang en op school is een sterke samenwerking tussen professionals uit onderwijs, gemeenten en GGD nodig.
In het onderwijs is sprake van een veelheid aan betrokkenen op diverse niveaus. Naar voorbeeld van de regionale coalitie Kansrijke Start leeft ook bij het onderwijs de behoefte om te komen tot coalities in kinderopvang en onderwijs, bij voorkeur op subregionaal niveau (Westelijke Mijnstreek, Parkstad en Maastricht-Heuvelland). Binnen deze coalities wordt gestreefd naar een samenwerking waarin partners elkaar kennen, dezelfde taal spreken (gemeenschappelijke basis), korte lijnen met elkaar hebben en eenzelfde ambitie nastreven.

Uitvoering

 • Verkenning en vorming van 3 subregionale coalities: Westelijke Mijnstreek, Parkstad en Maastricht-Heuvelland
 • In elke coalitie een afvaardiging van KO, PO/SO, VO, GGD en gemeenten

Communicatie

 • Bijeenkomsten met betrokken partners in kinderopvang en onderwijs
 • Communicatie naar achterban van leden coalitie via o.a. nieuwsbrief Trendbreuk en besturen
 • Communicatie via de eigen kanalen van kinderopvang en onderwijs

Verbinding

 • Koppeling met regiodeals
 • Koppeling met Lokaal Educatieve Agenda (LEA)

Evaluatie en monitoring

 • Nog nader te verkennen tijdens vorming van coalities

Financiën

 • De basis voor samenwerking is gelijkwaardigheid van partners, vooralsnog zijn er geen (extra) middelen beschikbaar

Borging

 • Samenwerking en afstemming met alle betrokkenen rondom kinderopvang en onderwijs inbedden in reguliere structuren
 • Kinderopvang- en onderwijsbesturen bouwen aan draagvlak bij alle locaties

Eigenaar/Kartrekker

 • GGD Zuid-Limburg: unit Gezondheidsbevordering
 • Programma management Trendbreuk

Samen met

 • 16 gemeenten Zuid-Limburg
 • Kinderopvangorganisaties
 • Regionale samenwerkingsverbanden (zoals Stadsregio Parkstad)
 • Scholen/scholengemeenschappen/ schoolbesturen in
  Zuid-Limburg