Basisschool

Gezonde Basisschool van de Toekomst

Op een Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT) wordt het dagprogramma verlengd, om per dag een uur meer te kunnen bewegen, gezamenlijk een gezonde lunch te nuttigen en meer aandacht te besteden aan ontspanning en leefstijl. De Stichting GBT faciliteert en ondersteunt de opschaling in Limburg en bewaakt de kwaliteit. Twee kwartiermakers enthousiasmeren, samen met de coördinator GBT vanuit de GGD, scholen en gemeenten en adviseren over het proces om te komen tot een GBT. Gezonde School-adviseurs van GGD ZL ondersteunen met inhoudelijke expertise. De GBT is onlosmakelijk verbonden met de Gezonde School door gemeenschappelijke thema’s (voeding, beweging en welbevinden) en visie: een gezonde leefstijl in het DNA van de school.

Uitvoering

 • 30 PO scholen in Limburg zijn een Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT)
 • Continueren van de lobby om GBT op de landelijke politieke agenda te zetten door stichting GBT
 • Vertalen van de principes van Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT) naar het VO

Communicatie

 • Kwartiermakers en coördinator van de GGD ondersteunen GBT scholen ook in 2022/2023
 • Uitbrengen nieuwsbrieven, samenwerking Gezonde School/JOGG/JLE

Verbinding

 • Uitbreiden samenwerking met lokale partijen (bijv. sportverenigingen en moestuinen).
 • Uitbreiden samenwerking met Gezonde School, JOGG en Jong Leren Eten
 • Minimaal 20 PO en 6 VO scholen nemen deel aan Inspiratiesessie (i.s.m. GBT/JOGG/JLE)

Financiën

Vanuit de Regiodeal, Gelijke Kansen Alliantie en eigen begroting gemeenten (Simpelveld/Bocholtz) zijn de financiën t/m juli 2023 voor de deelnemende scholen gedekt. Ouders betalen na jaar 1 van GBT een eigen bijdrage van € 1,75 per kind per dag.

Borging

Er worden gesprekken met gemeenten gevoerd om in preventie en kansengelijkheid te investeren en de GBT ook in de toekomst financieel te ondersteunen. Daarnaast is het voor een duurzame implementatie een bredere inzet vanuit het bedrijfsleven nodig, om additionele middelen toe te voegen waarmee het aanbod op scholen wordt versterkt en verrijkt. Een leverancier van voeding aan scholen die ontzorgt en voldoet aan alle kwaliteitseisen is hier een voorbeeld van.

Klik hier voor meer informatie

Eigenaar/Kartrekker

Stichting GBT

Samen met

 • Bedrijven en andere private organisaties
 • Gemeenten Zuid-Limburg
 • GGD Zuid Limburg – Gezondheidsbevordering
 • GGD Zuid Limburg – Kennis & Innovatie
 • Gezonde School
 • JOGG
 • Jong Leren Eten
 • Koepelorganisaties scholen (o.a. MOVARE, Kindante)
 • Kinderopvangorganisaties
 • Provincie Limburg
 • Universiteit Maastricht