Peutertijd

Gezonde Kinderopvang

De leeftijd 0-4 jaar is een cruciale fase voor de vorming van gewoonten en gedrag. De kinderopvang speelt een grote rol in het aanleren van gezonde gewoonten op jonge leeftijd. Vanuit de aanpak Gezonde Kinderopvang worden pedagogisch medewerkers van kinderopvangorganisaties opgeleid tot ‘Coach Gezonde Kinderopvang’ en wordt er per opvanglocatie gewerkt aan verschillende thema’s zoals voeding en beweging. Regionale coördinatie en ondersteuning wordt verzorgd door de coördinator Gezonde Kinderopvang van de GGD Zuid Limburg. De aanpak Gezonde Kinderopvang is tevens opgenomen als speerpunt in het Preventieakkoord Zuid-Limburg.

Uitvoering

 • Afronden Plan van Aanpak ZonMw aanvraag
 • Starten met Lerend Netwerk Gezonde Kinderopvang
 • Menukaart+ door ontwikkelen (met landelijke en lokale interventies en activiteiten)
 • Scholen van 25 pedagogisch medewerkers als ‘Coach Gezonde Kinderopvang’ in 2022 en 10 in 2023
 • Ondersteunen van kinderopvangorganisaties met Gezonde Kinderopvang door adviseurs gezondheidsbevordering

Communicatie

 • Organiseren van 6-8 Lerend Netwerk bijeenkomsten per jaar
 • Organiseren van 2 Projectgroep bijeenkomsten per jaar
 • Kennis delen binnen Lerend Netwerk
 • Nieuwsbrieven/fact-sheets/inspiratiesessie

Verbinding

 • Werken aan de doorgaande lijn met de Gezonde School
 • Versterken samenwerking met kinderopvanglocaties, pedagogisch medewerkers, JOGG regisseurs, Gezonde Basisschool van de Toekomst, Keigezond, uitvoeringsorganisaties, gemeenten, voedingscentrum, RIVM en professionals uit het werkveld

Financiën

Voor het onderzoek en opzetten van het lerend netwerk is een ZonMw subsidie (tot 2024) ontvangen met een in kind bijdrage van de GGD, Universiteit Maastricht en 5 kinderopvang-locaties. Voor de scholing van de Coaches Gezonde Kinderopvang is een uitvoeringsbudget beschikbaar vanuit de Rabobank en het Preventieakkoord. Vanuit het Preventieakkoord is er ook een budget voor het implementeren van interventies.

Borging

Na 2023 moet er bij alle deelnemende kinderopvangorganisaties voldoende draagvlak zijn om gezonde leefstijl als vast dagelijks onderdeel in praktijk en beleid te hebben. Het lerend netwerk is uitgegroeid tot werkend platform voor verbinding en kennisdeling. De menukaart+ helpt bij het maken van keuzes. De aansturing van regiocoördinator en onderzoeker zijn gericht op verbeteren en ontwikkelen. Bovenstaande draagt bij dat na afloop van de financiering, de aanpak uitgedragen en uitgerold wordt binnen de kinderopvang in Zuid-Limburg.

Klik hier voor meer informatie

Eigenaar/Kartrekker

 • GGD Zuid Limburg – Gezondheidsbevordering
 • Universiteit Maastricht

Samen met

 • Academische Werkplaats Publieke Gezondheid
 • Gastouders
 • GGD Zuid Limburg – JGZ Zuid-Limburg
 • GGD Zuid Limburg – Kennis & Innovatie
 • Humankind
 • Kinderopvangorganisaties
 • MIK/PIW
 • Peuteropvang/peuterspeelzaal
 • Preventieakkoord
 • Rabobank financiering