Voortgezet onderwijs

Gezonde School van de Toekomst – VO

Gezondheid moet in de breedste zin van het woord (met Positieve Gezondheid als leidraad) onderdeel worden van de leer- en leefomgeving van de middelbare school, zodat jongeren zich daar op vele gebieden kunnen ontplooien en hun talenten kunnen ontwikkelen. De principes van Gezonde Kinderopvang, Gezonde School en Gezonde Basisschool van de Toekomst vormen een belangrijke basis voor nieuwe ontwikkelingen in het Voortgezet Onderwijs. Gezonde School-adviseurs van GGD ZL ondersteunen scholen hierbij met inhoudelijke expertise. De Gezonde School van de Toekomst is onlosmakelijk verbonden met de Gezonde School door gemeenschappelijke thema’s en visie.

Uitvoering

 • Vaststellen uitgangspunten en randvoorwaarden voor Gezonde School van de Toekomst VO in overleg met betrokken partners
 • Opstellen procesbeschrijving Gezonde School van de Toekomst VO
 • 3 VO-scholen gaan aan de slag met uitgangspunten Gezonde School van de Toekomst/Gezonde School+
 • Organiseren van regionale inspiratiesessie in 2023

Communicatie

 • Uitbrengen nieuwsbrieven, samenwerking Gezonde School/JOGG/Jong Leren Eten (JLE)
 • Minimaal 5 VO scholen nemen deel aan de inspiratiesessie (i.s.m. GBT/JOGG/JLE)

Verbinding

 • Uitbreiden samenwerking met lokale/regionale partijen (bijv. sportverenigingen en moestuinen)
 • Uitbreiden samenwerking met Gezonde School, JOGG en Jong Leren Eten
 • Verbinden met bestaande beleidsafspraken bij gemeenten (lokale preventieakkoorden, sportakkoorden)

Financiën

Veelal is aanpak en inzet FTE geborgd binnen gemeenten (Publieke Gezondheid). Extra financiering, o.a. middels landelijke Gezonde School-subsidies of via bedrijfsleven, wordt elk schooljaar aangevraagd.

Borging

Voor een duurzame implementatie is borging van financiering via gemeenten nodig, met daarnaast een bredere inzet vanuit het bedrijfsleven om additionele middelen toe te voegen waarmee het aanbod op scholen wordt versterkt en verrijkt.

Klik hier voor meer informatie

Eigenaar/Kartrekker

GGD Zuid Limburg

Samen met

 • Bedrijven / private partners
 • Gemeenten Zuid-Limburg
 • Gezonde Kinderopvang
 • Gezonde School
 • Provincie Limburg
 • Scholen en schoolbesturen (o.a. SVO|PL, LVO)
 • Stichting GBT