Basisschool en Voortgezet onderwijs

Gezonde School

Volgens een landelijk ontwikkelde aanpak werken Gezonde Scholen planmatig en structureel aan het bevorderen van gezondheid van leerlingen. Vaak doet een school al veel aan gezondheid. De Gezonde School-aanpak gaat uit van wat de school al doet en helpt om keuzes te maken. Stap voor stap bouwt de school zo verder. Als een school met de Gezonde School-aanpak werkt, kan de school één of meer themacertificaten aanvragen, onderdeel van het vignet Gezonde School. Met dit kwaliteitskeurmerk laat de school zien dat deze aandacht besteedt aan een gezonde leefstijl. De Gezonde School-adviseur van de GGD ondersteunt en adviseert de school hierbij.

Uitvoering

 • Toename van 10 Gezonde Scholen per jaar
 • Toename van 15 thema-certificaten per jaar
 • Organiseren activiteiten in kader van Maand van de Gezonde Jeugd (o.a. inspiratiesessie voor basisscholen)
 • Adviseren/begeleiden huidige en nieuwe scholen aan de hand van de Gezonde School-aanpak

Communicatie

 • Bekendheid vergroten over de mogelijkheden voor scholen om stappen te zetten naar een Gezonde School of GBT, zowel bij scholen als schoolbesturen
 • 4 nieuwsbrieven Gezonde School/GBT per jaar zowel PO als VO

Verbinding

 • Versterken samenwerking met GBT
 • Versterken samenwerking met Gezonde Kinderopvang
 • Minimaal 20 PO-scholen en 6 VO-scholen nemen deel aan Inspiratiesessie (i.s.m. GBT/JOGG/JLE)
 • Minimaal 10 PO-scholen nemen deel aan inspiratiebezoeken tijdens Maand voor de Gezonde Jeugd

Financiën

Veelal is aanpak en inzet FTE geborgd binnen gemeenten (Publieke Gezondheid). Extra financiering middels landelijke Gezonde School-subsidies wordt elk schooljaar aangevraagd.

Borging

De Gezonde School-aanpak bevordert structureel werken aan een gezonde leefstijl op school. Middels het behalen van een vignet kan een school laten zien dat er volgens landelijke criteria aan een gekozen thema gewerkt wordt. Een vignet is drie jaar geldig, daarna dient de werkwijze en beleid opnieuw beschreven te worden. De advisering door de GGD is onderdeel van Wet publieke gezondheid (Wpg) en is ook opgenomen in preventie-akkoorden van gemeenten.

Klik hier voor meer informatie

Eigenaar/Kartrekker

GGD Zuid Limburg

Samen met

 • Gemeenten Zuid-Limburg
 • Gezonde Basisschool van de Toekomst
 • JOGG
 • Jong Leren Eten
 • Landelijke thema-instituten
 • Regionale/lokale thema-instituten
 • Scholen/scholengemeenschappen/ schoolbesturen in Zuid-Limburg