Basisschool en Voortgezet onderwijs

Gezonde School

Structurele aandacht voor een gezonde leefstijl op jonge leeftijd vergroot de kans op gezondere kinderen én volwassenen. Daarom stimuleert Gezonde School een gezonde leefstijl op scholen vanzelfsprekend te maken door hier duurzaam en planmatig aan te werken. De Gezonde School-aanpak gaat uit van wat de school al doet en helpt om keuzes te maken. Stap voor stap bouwt de school zo verder. Als een school met de Gezonde School-aanpak werkt, kan de school één of meer themacertificaten aanvragen, onderdeel van het vignet Gezonde School. Met dit kwaliteitskeurmerk laat de school zien dat deze aandacht besteedt aan een gezonde leefstijl. De Gezonde School-adviseur van de GGD ondersteunt en adviseert de school hierbij.

Uitvoering

 • Adviseren/begeleiden huidige en nieuwe scholen aan de hand van de Gezonde School-aanpak
 • Toename van 5 Gezonde Scholen per jaar
 • Toename van 15 thema-certificaten per jaar (met focus op thema’s voeding, beweging en welbevinden)

Communicatie

 • Bekendheid vergroten over de mogelijkheden om stappen te zetten naar een Gezonde School of Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT), zowel bij scholen als schoolbesturen (via communicatie over basiselementen)
 • 4 nieuwsbrieven Gezonde School/GBT per jaar, zowel voor PO als VO
 • Regionale inspiratie/netwerk bijeenkomst voor PO

Verbinding

 • Verbinding met GBT: GBT-scholen zijn ook Gezonde Scholen
 • Versterken samenwerking met Gezonde Kinderopvang, afstemming basiselementen voeding, bewegen en welbevinden

Evaluatie en monitoring

 • Eind 2023 zijn de resultaten van landelijk onderzoek ZonMw: “Doet de Gezonde School ertoe en zo ja, onder welke condities?” bekend en beschikbaar

Financiën

 • De aanpak en inzet valt voor het merendeel onder de reguliere dienstverlening door de GGD
 • Extra financiering middels landelijke Gezonde School-subsidies wordt elk schooljaar aangevraagd

Borging

 • De Gezonde School-aanpak bevordert structureel werken aan een gezonde leefstijl op school
 • Middels het behalen van een vignet kan een school laten zien dat er volgens landelijke criteria aan een gekozen thema gewerkt wordt
 • Een vignet is drie jaar geldig, daarna dient de werkwijze en het beleid opnieuw beschreven te worden
 • De advisering door de GGD is onderdeel van Wet publieke gezondheid (Wpg)
Klik hier voor meer informatie

Eigenaar/Kartrekker

GGD Zuid-Limburg: unit Gezondheidsbevordering

Samen met

 • 16 gemeenten Zuid-Limburg
 • Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT)
 • GGD GHOR en landelijke thema-instituten
 • GGD Zuid-Limburg: afdeling K&I
 • JOGG
 • Jong Leren Eten
 • Regionale/lokale partners
 • Scholen/scholengemeenschappen/schoolbesturen in Zuid-Limburg