Fase overstijgend

JOGG

Een (on)gezonde leefstijl wordt beïnvloed door vele factoren buiten de gezondheidssector. JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) ondersteunt regionale projecten om de gezondheidsachterstand te verkleinen en werkt daarbij vanuit 7 kindomgevingen: school, thuis, vrije tijd, media, buurt, sport en werk. De JOGG-regisseurs spelen een belangrijke verbindende rol tussen initiatieven in Zuid-Limburg om meer Gezonde Basisscholen van de Toekomst te realiseren, meer kinderen een rookvrije start te bieden en sportomgevingen gezonder maken. Daarmee draagt JOGG bij aan de ambitie om meer kinderen gezond en kansrijk op te laten groeien.

Uitvoering

 • Opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma JOGG
 • Opstellen regionale begroting
 • Uitrollen van werkgroepen JOGG Zuid Limburg
 • Monitoren & evalueren van JOGG programma

Communicatie

 • Opleveren voortgangsrapportages JOGG Zuid-Limburg
 • Steviger op de kaart zetten van JOGG Zuid-Limburg
 • Inzichtelijk maken meerwaarde JOGG voor beleidsmedewerkers, wethouders en bestuurders

Verbinding

 • Samenwerken met rolmodellen
 • Uitbreiden van PPS netwerk
 • Samenwerken met o.a. GBT, Jong Leren Eten en Gezonde school, Gezonde Kinderopvang, TeamFit, Rookvrije Generatie en Keigezond

Financiën

Het project is financieel gedekt tot einde projectperiode door: middelen vanuit GGD Zuid Limburg, Provincie Limburg en JOGG NL. Voor de activiteiten binnen het uitvoeringsprogramma wordt er voortdurend gezocht naar additionele middelen.

Borging

Samen met alle 16 gemeenten in Zuid-Limburg wordt mede door de activiteiten van JOGG gebouwd aan een stevige infrastructuur die bijdraagt aan het realiseren van de Trendbreuk. Het streven is hierbij dat iedere gemeente ook na de projectperiode een JOGG gemeente blijft. In de komende 2 jaar worden hier de voorbereidingen voor getroffen.

Klik hier voor meer informatie

Eigenaar/Kartrekker

GGD Zuid Limburg

Samen met

 • Huis voor de Sport Limburg
 • JOGG beleidsmedewerkers en -regisseurs van de 16 gemeenten
 • JOGG NL
 • Initiatieven zoals GBT, Gezonde School, Jong Leren Eten
 • Lokale JOGG samenwerkingspartners in een gemeente zoals onderwijs, kinderopvang, sportverenigingen, enz.
 • Preventie- en sportakkoord(en) en daaraan verbonden partners
 • Provincie Limburg
 • PPS partners uit de regio
 • PIW/Ecsplore