Fase overstijgend

Kenniswerkplaats Jeugd (KWJ)

In de Kenniswerkplaats Jeugd Zuid-Limburg (KWJ) werken professionals uit de praktijk, beleid, onderzoek en opleidingen sámen met ouders en jongeren aan maatschappelijke vraagstukken. De KWJ is, mede door de korte lijnen met de Universiteit Maastricht, een instrument dat Trendbreuk ondersteunt bij het beantwoorden van kennisvragen. De KWJ voert zelf onderzoek uit (projecten “Burgerschapsonderwijs op het MBO” en “Uithuisplaatsingen, hoe kan het minder”) of is partner in projecten. In contact met andere regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd wordt van elkaar geleerd hoe professionals van de praktijk, onderzoek en beleid samen kunnen werken en leren met jeugdigen en ouders.

Uitvoering

  • Voortzetten CBS microdata onderzoek, analyse resultaten
  • Voortzetten dossieronderzoek uithuisplaatsingen, analyse resultaten
  • Uitvoeren actieonderzoek naar de ontwikkeling burgerschapsonderwijs op het VISTA collega

Communicatie

  • Organiseren van 3 refereerbijeenkomsten per jaar
  • Publiceren van 3 nieuwsbrieven per jaar

Verbinding

  • Uitdiepen van de samenwerking met ervaringsdeskundigen ‘Uithuisplaatsingen’

Financiën

De KWJ wordt mede gefinancierd vanuit het ZonMw programma Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd en in kind bijdrages van de verschillende partners.

Borging

Het programma Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd loopt tot en met 2024.

Klik hier voor meer informatie

Eigenaar/Kartrekker

Universiteit Maastricht

Samen met

22 organisaties betrokken bij kennisontwikkeling, opleidingen, praktijk, preventie en zorg rondom jeugd doen mee aan deze werkplaats, net als ouders en jongeren zelf.