Kansrijke start

Nu Niet Zwanger (NNZ)

Nu Niet Zwanger (NNZ) ondersteunt vrouwen en mannen in een kwetsbare situatie om de regie te nemen over hun kinderwens om een onbedoelde zwangerschap te voorkomen. Het doel is dat iedere zorgverlener open en eerlijke gesprekken voert over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie met zijn/haar cliënten. Het is belangrijk dat NNZ een structurele plek krijgt in organisaties. Dat gebeurt door het trainen van aandacht functionarissen die ambassadeur zijn voor NNZ in hun eigen organisatie. Bij complexe casuïstiek of gebrek aan financiële middelen voor anticonceptie wordt er doorverwezen naar de NNZ-verpleegkundigen van de GGD Zuid Limburg.

Uitvoering

  • Opnemen van NNZ in beleid van de organisaties van de aandacht functionarissen (AF)
  • Begeleiden van organisaties en hun aandacht functionarissen bij het borgen van NNZ
  • Begeleiden van (zwaar) complexe cliënten door GGD verpleegkundigen
  • Begeleiden van meeste cliënten door de AF
  • Scholen van nieuwe AF

Communicatie

Attenderen van iedere gemeente in Zuid-Limburg op de mogelijkheden om het uitvoeren van NNZ (als voorwaarde) op te nemen in subsidieafspraken/gemeentelijke beschikkingen met hulpverleningsorganisaties.

Verbinding

  • Borging van constructieve samenwerking met ketenpartners, binnen het bestaande samenwerkingsplatform
  • Jaarlijks 4 intervisies met AF
  • Organiseren van thema bijeenkomsten voor AF ( door beleidsmedewerker)

Financiën

Tot mei 2022 wordt NNZ vanuit projectgelden gefinancierd. Vanaf 2023 is NNZ is opgenomen in de begroting van de GGD. Ter overbrugging van 1 mei 2022 tot 1 januari 2023 wordt een eenmalige subsidie van het landelijk programmateam NNZ gebruikt.

Borging

NNZ is vanaf 2023 structureel opgenomen in de begroting van de GGD. Om het NNZ netwerk te verbreden en te verstevigen is het noodzakelijk om NNZ binnen organisaties te borgen op inhoudelijk niveau. Het continue trainen van nieuwe AF is daar een belangrijk onderdeel van.

Klik hier voor meer informatie

Eigenaar/Kartrekker

GGD Zuid Limburg – Seksuele Gezondheid (SG)

Samen met

o.a. AnaCare, CMWW Brunssum Onderbanken, Daelzicht, Eerste en tweedelijnsverloskundigen en gynaecologen in Zuid-Limburg, Expertiseteam Heerlen, Gemeenten Zuid-Limburg, Heerlen STAND-BY!, JENS, Koraal, Gastenhof, Kraamzorgorganisaties, Leger des Heils, LEVANTOgroep, Mecuma, MEE Zuid-Limburg, Mondriaan, MUMC+, Partners In Welzijn, Provincie Limburg, ’t Prunelleke, Raad voor de Kinderbescherming, Radar, Veilig Thuis, Xonar, Zuyderland MC.