Kansrijke start

Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid is door Kansrijke Start Zuid-Limburg omarmd als gedachtegoed om de eigen regie en zelfredzaamheid van ouders aan te wakkeren. De Beweging Limburg Positief Gezond draagt samen met Burgerkracht het gedachtegoed Positieve Gezondheid uit. Zij denken mee hoe we Positieve Gezondheid vorm kunnen geven, met welke werkvormen en waar we anderen uit de beweging voor ondersteuning kunnen bevragen.
Sinds 2021 worden er trainingen Positieve Gezondheid aangeboden aan professionals. Binnen het project Samen voor Gezondheid (SvG) van AVM is Positieve Gezondheid ingezet voor (signalerings)gesprekken met gezinnen door verloskundigen en JGZ. Vanuit diverse lokale coalities Kansrijke Start zijn trainingen gevolgd.

Uitvoering

 • Trainen van professionals en aanbieden intervisie Positieve Gezondheid
 • Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid is duurzaam verankerd in het beleid en uitvoering van de partners van Kansrijke Start
 • Toename aantal ouders en ervaringsdeskundigen die bekend zijn met Positieve Gezondheid. Burgerkracht kan hierin meedenken en dit deel oppakken

Communicatie

 • Communicatie via website Trendbreuk
 • Onderwerp als vast agendapunt bij lokale en regionale coalities Kansrijke Start

Verbinding

 • Binnen de Beweging Limburg Positief Gezond werken al diverse partners samen en Burgerkracht levert een coƶrdinator
 • Positieve Gezondheid wordt als basis benoemd voor het realiseren van de GALA doelstellingen
 • Dit thema wordt afgestemd met Kansrijke Start Noord- en Midden-Limburg

Evaluatie en monitoring

 • Positieve Gezondheid is onderdeel van de monitoring Kansrijke Start

Financiƫn

 • In begrotingen 2024-2026 voor Kansrijke Start structureel budget opnemen voor trainingen Positieve Gezondheid

Borging

 • Een deel van de borging ligt verankerd in de doelstellingen van de Beweging Limburg Positief Gezond
 • Een verdere verkenning met Burgerkracht is gewenst voor de lokale borging
 • Streven naar specifiekere afspraken over de borging van deze beweging met de betrokken partners van Kansrijke Start
Klik hier voor meer informatie

Eigenaar/Kartrekker

Beweging Limburg Positief Gezond

Samen met

 • Burgerkracht Limburg
 • Fontys Hogeschool
 • Partners uit de regionale en lokale coalitie(s) Kansrijke
  Start
 • Pril Begin