Kansrijke start

Prenataal huisbezoek

Op basis van signalering van een kwetsbare situatie door de geboortezorg (of een andere betrokken professional) kan een zwangere een prenataal huisbezoek JGZ aangeboden krijgen. Het prenataal huisbezoek JGZ wordt uitgevoerd door een jeugdverpleegkundige en heeft tot doel om de situatie, mogelijkheden en wensen van de zwangere in kaart te brengen en samen met het gezin tot de best passende aanpak te komen. Het prenataal huisbezoek JGZ wordt uitgevoerd in de vorm van één of enkele huisbezoeken of andere vormen van contact zoals beeldbellen. Het uiteindelijke doel van het prenataal huisbezoek JGZ is dat een zwangere in een kwetsbare situatie optimale zorg krijgt.

Uitvoering

 • Het uitvoeren van prenataal huisbezoek voor verdere verkenning van de situatie/hulpvraag bij (potentieel) zwangeren in een kwetsbare situatie na doorverwijzing
 • Trainen van alle jeugdverpleegkundigen in de definities van kwetsbaarheid (volgens Erasmus MC)
 • Trainen van alle jeugdverpleegkundigen in het prenataal huisbezoek JGZ

Communicatie

 • Informeren netwerkpartners over inhoud en aanmeldsysteem prenataal huisbezoek

Verbinding

 • Versterken van samenwerking tussen alle partners die betrokken zijn bij de eerste 1.000 dagen van het kind op lokaal en subregionaal niveau

Evaluatie en monitoring

 • In samenwerking met Hogeschool Zuyd zal een procesevaluatie plaatsvinden
 • Jaarlijkse Kansrijke Start monitor van het RIVM (landelijk)

Financiën

 • Prenataal huisbezoek is opgenomen in de reguliere begroting van JGZ
 • Structurele financiering door gemeenten voor uitvoering prenataal huisbezoek door JGZ

Borging

 • Prenatale huisbezoeken zijn inmiddels geborgd in de reguliere JGZ dienstverlening en als dusdanig opgenomen in het werkproces van de Basisstructuur Kansrijke Start
 • Aandacht houden voor het aantal aanmeldingen, bijvoorbeeld door actieve deelname van JGZ aan lokale knooppunten Kansrijke Start
 • In gesprek met gemeenten het belang van prenataal huisbezoek blijven onderschrijven
Klik hier voor meer informatie

Eigenaar/Kartrekker

GGD Zuid-Limburg: JGZ Zuid-Limburg

Samen met

 • 16 gemeenten Zuid-Limburg
 • Eerste- en tweedelijnsverloskundigen en gynaecologen in Zuid-Limburg
 • Kraamzorgorganisaties
 • Verloskundigenpraktijken