Fase overstijgend

Rookvrije Generatie

Met de programmalijnen Rookvrije Start en Rookvrije Kindomgeving wordt ingezet op het beschermen van kinderen tegen tabaksrook en de verleiding te gaan roken. De doelgroep van ‘Rookvrije Start’ zijn de zorgprofessionals rondom zwangere vrouwen en ouders, zoals verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg en JGZ. Rookvrije Kindomgeving richt zich op doelgroepen zoals scholen, kinderopvang, sportverenigingen, speeltuinen, dagattracties, etc.

Uitvoering

 • Vergroten zichtbaarheid rookvrije schoolterreinen: aanbieden borden en stoeptegels
 • Toename aantal rookvrije (kind)omgevingen: scholen, speeltuinen, dagattracties, verenigingen
 • Voortzetten rookvrij-estafette bij kinderopvangorganisaties
 • Uitvoeren van min. 1 activiteit op pijler Rookvrije Kindomgeving in iedere gemeente
 • Ondersteunen borging Taskforce Rookvrije Start Zuid-Limburg

Communicatie

 • Organiseren webinar voor dagattracties en verenigingen in Zuid-Limburg
 • Organiseren bijeenkomst Regionale Taskforce Rookvrije start
 • Uitvoering e-learning Rookvrije Start voor JGZ

Verbinding

 • Versterken samenwerking Kansrijke Start, Gezond Uit, JOGG, Visit Zuid Limburg en TeamFit

Financiën

Zowel de uren van de projectleiders als werkbudget zijn t/m 2023 geborgd. Tot juli 2022 is dit gedekt door een subsidie van GGD GHOR en daarna door middel van het budget van het regionale Preventieakkoord.

Borging

Er wordt actief ingezet op het herhaaldelijk agenderen van het thema en het zoeken van de aansluiting bij verschillende projecten zoals Kansrijke start, Gezonde Kinderopvang en Gezonde School. Ook worden de contacten met gemeente, scholen, kinderopvangorganisaties, speeltuinen, sportverenigingen en dagattracties onderhouden, evenals de samenwerking met programma’s en geboorteprofessionals binnen Kansrijke Start (o.a. via Taskforce). Ook ná 2023 zal het thema ‘Roken’ onderdeel moeten blijven van het regionale gezondheidsbeleid.

Klik hier voor meer informatie

Eigenaar/Kartrekker

GGD Zuid Limburg

Samen met

 • Gemeenten Zuid-Limburg
 • JOGG
 • Kansrijke Start
 • Kinderopvangorganisaties
 • Provincie Limburg
 • Speeltuinwerk Limburg
 • Visit Zuid-Limburg
 • Zorgprofessionals in de geboortezorg