Fase overstijgend

Rookvrije Generatie

Met de programmalijnen Rookvrije Start en Rookvrije Kindomgeving wordt ingezet op het beschermen van kinderen tegen tabaksrook en de verleiding te gaan roken binnen de aanpak Rookvrije Generatie.

De doelgroep van ‘Rookvrije Start’ zijn de zorgprofessionals rondom zwangere vrouwen en ouders, zoals verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg en JGZ. Rookvrije Kindomgeving richt zich op doelgroepen zoals scholen, kinderopvang, sportverenigingen, speeltuinen, dagattracties, etc.

Uitvoering

 • Meer rookvrije omgevingen (eind 2025 minimaal een verdubbeling ten opzichte van 2022)
 • 16 gemeenten zijn actief met rookvrij aan de slag
 • Begeleiden van gemeenten bij o.a. plannen schrijven, prioriteiten bepalen en procesbegeleiding
 • Beter zicht op aantal rookvrije plekken (monitoring/registratie)
 • Voortzetten rookvrij-estafette bij kinderopvangorganisaties
 • Voortzetting Regionale Taskforce Rookvrije Start, samen met regionale en lokale ambassadeurs

Communicatie

 • De communicatie zal voornamelijk verlopen via de GGD Zuid-Limburg en Trendbreuk communicatiekanalen

Verbinding

 • Versterken samenwerking met Kansrijke Start, Gezond Uit, JOGG, Visit Zuid Limburg en TeamFit

Evaluatie en monitoring

 • Er zal komende periode meer worden ingezet op monitoring van voornamelijk rookvrije omgevingen

Financiën

 • De uren van de projectleiders en het werkbudget worden in 2024 en 2025 gedekt door een subsidie van GGD GHOR Nederland

Borging

 • Er wordt actief ingezet op het herhaaldelijk agenderen van het thema en het zoeken van de aansluiting bij verschillende projecten zoals Kansrijke Start, Gezonde Kinderopvang en Gezonde School
 • De contacten met gemeente, scholen, kinderopvangorganisaties, speeltuinen, sportverenigingen en dag attracties worden onderhouden, evenals de samenwerking met programma’s en geboorteprofessionals binnen Kansrijke Start
 • Ook ná 2025 zal het thema ‘Roken’ onderdeel moeten blijven van het regionale gezondheidsbeleid
Klik hier voor meer informatie

Eigenaar/Kartrekker

GGD Zuid-Limburg

Samen met

 • 16 gemeenten Zuid-Limburg
 • JOGG
 • Kansrijke Start Zuid-Limburg
 • Kinderopvangpartners
 • Provincie Limburg
 • Speeltuinwerk Limburg
 • Visit Zuid-Limburg
 • Zorgprofessionals in de geboortezorg