Kansrijke start

Stevig Ouderschap

Stevig Ouderschap biedt extra ondersteuning aan (aanstaande) gezinnen waar de omstandigheden moeilijker zijn dan gemiddeld, bijvoorbeeld door een belastende voorgeschiedenis of onvoldoende steun in hun omgeving. Ouders worden ondersteund door een daartoe opgeleide Stevig Ouderschap-verpleegkundige, die passende individuele begeleiding biedt, uitgaande van de eigen kracht van (aanstaande) ouders. Deze methodiek is in Nederland ontwikkeld en gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaringen.

Uitvoering

 • Begeleiden van ouders/gezinnen met een minder makkelijke start rondom de geboorte van hun kind
 • De ouder wordt begeleid op vrijwillige basis door speciaal daarvoor opgeleide Stevig Ouderschap verpleegkundige
 • Kwaliteitsborging van Stevig Ouderschap-verpleegkundige door het volgen van intervisie/supervisie, hoorcolleges en landelijke bijeenkomsten
 • In totaal tussen de 6-10 huisbezoeken in een periode van 1,5 tot 2 jaar

Communicatie

 • Informeren via infographics
 • Organiseren informatiebijeenkomst voor nieuwe collega’s JGZ
 • Aansluiten bij overleg Zwangere in een Kwetsbare Situatie

Verbinding

 • Versterken samenwerking met verloskundigen (VSV) en Overleg Zwangeren in een Kwetsbare Situatie
 • Versterken verbindingen met SMOOTH en proeftuin Geboortezorg Flex

Evaluatie en monitoring

 • Registratie en rapportage (Zuid-Limburg)
 • Jaarlijkse Kansrijke Start monitor van het RIVM (landelijk)

Financiën

 • Per 1 mei 2022 is Stevig Ouderschap structureel geborgd in de begroting GGD Zuid-Limburg: JGZ Zuid-Limburg

Borging

 • Stevig Ouderschap is inmiddels een interventie die geborgd is in de reguliere JGZ dienstverlening en als dusdanig opgenomen in het werkproces van de Basisstructuur Kansrijke Start
Klik hier voor meer informatie

Eigenaar/Kartrekker

GGD Zuid-Limburg: JGZ Zuid-Limburg

Samen met

 • 16 gemeenten Zuid-Limburg: toegangsteam Jeugd
 • Eerste- en tweedelijnsverloskundigen en gynaecologen in Zuid-Limburg
 • Kraamzorgorganisaties
 • Maatschappelijk werk
 • Overleg Zwangere in een Kwetsbare Situatie