Kansrijke start

VoorZorg

VoorZorg is landelijk een bewezen effectief programma voor jonge vrouwen die < 28 weken zwanger zijn van hun eerste kind en te maken hebben met een opeenstapeling van complexe problemen. VoorZorg is een intensief huisbezoek programma voor zeer kwetsbare vrouwen die zwanger zijn. Zij krijgen ondersteuning van een gespecialiseerd VoorZorgverpleegkundige die ondersteunt bij de zwangerschap, versterking van het ouderschap, verzorging en opvoeding, gezondheid en levensloopontwikkeling en bij het krijgen van betere toegang tot hulp. De VoorZorgverpleegkundige van de JGZ ondersteunt tijdens de zwangerschap en bij de verzorging en opvoeding van het kind, totdat het kind 2 jaar oud is.

Uitvoering

 • Intensieve begeleiding van vrouwen/gezinnen die door opeenstapeling van kwetsbaarheden extra ondersteuning bij zwangerschap en ontwikkeling nodig hebben
 • De ouder wordt op vrijwillige basis begeleid door speciaal daarvoor opgeleide VoorZorgverpleegkundige
 • Kwaliteitsborging van de VoorZorgverpleegkundige door het volgen van intervisie/supervisie, hoorcolleges en landelijke bijeenkomsten
 • In totaal tussen de 40 tot 60 huisbezoeken in een periode van ongeveer 2,5 jaar

Communicatie

 • Informeren via infographics
 • Informatiebijeenkomsten voor nieuwe medewerkers JGZ
 • Informeren netwerkpartners: o.a. verloskundigen, kraamzorg, gemeenten en huisartsen
 • Informeren doelgroep

Verbinding

 • Versterken samenwerking met verloskundigen (VSV) en Overleg Zwangere in een Kwetsbare Situatie
 • Versterken verbindingen met SMOOTH en proeftuin Geboortezorg Flex

Evaluatie en monitoring

 • Registratie en rapportage (Zuid-Limburg)
 • Jaarlijkse Kansrijke Start monitor van het RIVM (landelijk)

Financiƫn

 • Per 1 mei 2022 is VoorZorg structureel geborgd in de begroting GGD Zuid-Limburg: JGZ Zuid-Limburg

Borging

 • VoorZorg is een interventie die geborgd is in de reguliere JGZ dienstverlening en als dusdanig opgenomen in het werkproces van de Basisstructuur Kansrijke Start
Klik hier voor meer informatie

Eigenaar/Kartrekker

GGD Zuid-Limburg: JGZ Zuid-Limburg

Samen met

 • 16 gemeenten Zuid-Limburg: toegangsteam Jeugd
 • Eerste- en tweedelijnsverloskundigen en gynaecologen in Zuid-Limburg
 • Kinderartsen
 • Koraal
 • Kraamzorgorganisaties
 • Maatschappelijk werk
 • Overleg Zwangere in een Kwetsbare Situatie