Om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden, moeten we de gezondheidsachterstanden in Zuid-Limburg verkleinen en zorg en ondersteuning slimmer organiseren. Samenwerking over domeinen heen is nodig om de complexe problemen aan te pakken. Het is niet voor niets dat zorg- en welzijnsorganisaties in Zuid-Limburg al jaren op lokaal, gemeentelijk en sub-regionaal niveau intensief  samenwerken. Het regiobeeld Zuid-Limburg is een goede stap in een bredere samenwerking op Zuid-Limburgs niveau die met Trendbreuk Zuid-Limburg al in gang is gezet. Die bredere samenwerking is nodig voor meer slagkracht en om huidige samenwerkingen verder te helpen.