Kinderen beschermen tegen tabaksrook en de verleiding te gaan roken. Zodat ze opgroeien tot  een generatie die zélf kan kiezen voor een gezonde, rookvrije toekomst. Dat is de ambitie van de beweging Een Rookvrije Generatie. Ook in Zuid-Limburg zetten we in op een rookvrije start en een rookvrije omgeving.

Om meer Zuid-Limburgse kinderen gezond te laten opgroeien, is het realiseren van een rookvrije generatie van groot belang. In Zuid-Limburg worden namelijk meer kinderen te vroeg worden geboren en/of hebben ze een te laag geboortegewicht. Inmiddels is bekend dat roken hier een rol in speelt.  Ook is duidelijk dat de gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte een belangrijke voorspeller is van fysieke en mentale problemen op latere leeftijd.

De aanpak

Dankzij een landelijke subsidie van GGD GHOR Nederland kan Zuid-Limburg in 2020 en het jaar er na, meer rookvrije omgevingen voor kinderen realiseren. Dit zal bijdragen aan de noodzakelijke trendbreuk in  de regio. Bovendien is het een extra impuls om de Rookvrije Generatie op de kaart te zetten en meer ambassadeurs en partners te zoeken die samen willen werken aan een rookvrij Zuid-Limburg. Hierbij ligt de focus op het creëren van rookvrije omgevingen (sport, kinderopvang, speeltuinen, school en zorg) en ondersteunende activiteiten die hier aan bijdragen. Denk aan Rookvrije start, een effectieve ondersteuning bij het stoppen met roken en gemeentelijk beleid. De overkoepelende doelen hierbij zijn bewustzijnsvergroting, agendering van het thema en aandacht voor het verspreiden van het thema (bij professionals en doelgroep).

Doelgroepen

De doelgroep van ‘Rookvrije Start’ zijn de zorgprofessionals rondom zwangere vrouwen en ouders. Voor ‘Rookvrije Omgeving’ ligt de focus op de doelgroepen rondom de ‘kind-omgevingen’ zoals: scholen, kinderopvang, sportverenigingen, speeltuinen, etc.

Meer informatie

Voor meer informatie over Rookvrije Generatie is er de vlog waarin projectleiders Githe Clermonts en Judith Aerdts in gesprek gaan met een aantal ketenpartners en zijn er de websites www.rookvrijegeneratie.nl of rookvrijestart.rokeninfo.nl

Onze projectleiders zijn bereikbaar via:

Rookvrije Start
judith.aerdts@ggdzl.nl
T 06- 31991996

Rookvrije Omgeving
githe.clermonts@ggdzl.nl
T 06-50589919