Stevig ouderschap is gericht op ondersteuning bij het opvoeden en bestaat uit zes huisbezoeken van een speciaal opgeleide jeugdverpleegkundige. Cliënten bepalen zelf waar ze over willen praten. Van vragen over opvoeding tot verhalen over hun jeugd of huidige situatie. De jeugdverpleegkundige luistert, geeft eventueel advies en zoekt samen met cliënten naar oplossingen.

Stevig Ouderschap zit in het actieprogramma Kansrijke Start, waarin alle Zuid-Limburgse gemeenten sinds 1 januari 2019 samenwerken. Samen met de programma’s Nu Niet Zwanger en VoorZorg is het een van de drie effectieve interventies die regionaal uitgerold worden.

Doelstellingen en effecten

 1. Afname van het risico op ernstige opvoedingsproblematiek
  In 22% van de bezochte gezinnen is een halfjaar na afloop van de huisbezoeken het risico op ernstige opvoedingsproblematiek afgenomen. In de gezinnen, die eenzelfde risicoprofiel hadden, maar geen huisbezoeken kregen, is dit slechts 8%.
 2. Betere fysieke en psychosociale ontwikkeling
  Ouders in de bezochte gezinnen melden een betere fysieke en psychosociale ontwikkeling van hun kind. Deze is zelfs vergelijkbaar met de ontwikkeling van kinderen in gezinnen die niet voor ondersteuning in aanmerking komen. De meeste verbetering wordt gevonden:
  – in gezinnen met een eerste kind
  – in gezinnen met grote zorgen om het kind
  – in gezinnen met een groot aantal stressfactoren
 3. Meer empathische interactie en minder fysieke strafmaatregelen
  De huisbezoeken leiden tot meer empathische interactie. Met name in díe gezinnen die het grootste risico op opvoedingsproblematiek laten zien. Dikwijls kwam juist uit de hoek van ouders die het heel zwaar vonden om met deze huisbezoeken te starten, de feedback dat ze vaker alternatieven vinden voor fysieke strafmaatregelen.
 4. Vroegtijdige toeleiding naar minder zware zorg
  Door de huisbezoeken wordt meer gebruik gemaakt van psychosociale professionele ondersteuning (zoals schuldhulpverlening, maatschappelijk werk en relatietherapie) en minder vaak van medische zorg.
 5. Beter toegerust voor het ouderschap
  In een follow-up onderzoek, vijf jaar na afronding van de huisbezoeken, zeggen desbetreffende ouders nog steeds dat ze zich beter toegerust te voelen voor hun ouderlijke taken. Ze verschillen, in hun beleving van het ouderschap, niet langer van de gezinnen die bij de geboorte van hun kind niet in aanmerking kwamen voor deze ondersteuning. Als gevolg van de huisbezoeken is de situatie voor ouders dus genormaliseerd.

Doelgroep

Kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 2,5 jaar en hun (aanstaande) ouders (mogelijk vanaf 16 weken zwangerschap) met onder andere een belastende voorgeschiedenis, persoonlijke problemen, onvoldoende ondersteunende context. Het eerste huisbezoek legt de jeugdverpleegkundige af als het kind ongeveer zes weken oud is.

Meer informatie

Kijk op https://www.stevigouderschap.nl/ en neem contact op via stevigouderschap@ggdzl.nl