Taskforce zet in op rookvrije start voor ieder kind

‘Interview Clasien van der Houwen en Judith Aerdts’

Het draait in de kern om het op zoek gaan naar iemands motivatie om te stoppen en daarop vervolgens in te spelen. Als zorgverleners dit doen, gaan ze merken dat dit leuk is en worden ze enthousiast. Nu zien ze een dergelijk gesprek vaak nog als een opgave.”
Ouders die een stoppoging willen wagen, moeten vervolgens naar de juiste begeleiding verwezen worden. De Taskforce heeft hiervoor telefonische coaching ‘Rookvrije Ouders’ opgezet, zodat elke zorgverlener makkelijk kan verwijzen.

In Zuid-Limburg is een regionale Taskforce Rookvrije Start die onderzoekt waar ouders specifiek behoefte aan hebben en het aanbod nader inventariseert. “Deze telefonische coaching brengen wij onder de aandacht bij zorgverleners, die daar dan eerder naar gaan verwijzen”, vertelt Judith Aerdts, adviseur gezondheidsbevordering bij de GGD Zuid Limburg. De ambassadeurs (landelijk en regionaal) dragen de boodschap en het aanbod mee uit, onder andere naar hun eigen collega’s.

In december 2020 bracht de landelijke taskforce een online bezoek aan de taskforce in Zuid-Limburg. Het grote voordeel van dit werkbezoek is dat hiervoor professionals uit de geboortezorg en JGZ zijn samengebracht. “Die groep is heel enthousiast en gemotiveerd om met de adviezen van de landelijke taskforce aan de slag te gaan”, vertelt Judith Aerdts. “Wij hebben andersom van Zuid-Limburg geleerd”, zegt Clasien van der Houwen. “Mede dankzij de Trendbreukbeweging is en wordt hier veel opgezet om kwetsbare zwangere vrouwen en vrouwen met een kinderwens te begeleiden.”