De stuurgroep Trendbreuk Zuid-Limburg heeft een verkenning laten uitvoeren naar Trendbreuk 2.0. In het rapport ‘Verkenning Trendbreuk 2.0’ komt naar voren dat Trendbreuk een sterk merk is, met name door een aantal krachtige elementen in aanpak en inhoud. Tegelijk is geconstateerd dat om het goede te borgen, doorontwikkeling op het vlak van organisatie en uitvoering nodig is. Zo staat in het begeleidend schrijven.