Voorzorg is een programma voor jonge vrouwen die zwanger zijn van hun eerste kind en die veel problemen hebben. Een verpleegkundige ondersteunt deze vrouwen tijdens de zwangerschap en na de geboorte bij de verzorging en opvoeding van het kind. De begeleiding stopt als het kind twee jaar is.

VoorZorg zit in het actieprogramma Kansrijke Start, waarin alle Zuid-Limburgse gemeenten sinds 1 januari 2019 samenwerken. Samen met de programma’s Nu Niet Zwanger en Stevig Ouderschap is het een van de drie effectieve interventies die regionaal uitgerold worden.

De aanpak

VoorZorg bestaat uit een intensief schema van gemiddeld twee huisbezoeken van 1 à 1½ uur per maand door een speciaal opgeleide VoorZorg-verpleegkundigen met ervaring in de Jeugdgezondheidszorg. De huisbezoeken beginnen zo vroeg mogelijk in de zwangerschap (uiterlijk 28 weken zwangerschap) en lopen door totdat het kind twee jaar is. Tijdens de huisbezoeken werken verpleegkundigen met de moeders aan:

Doel

Voorzorg heeft tot doel het zwangerschaps- en geboorteproces voor moeder en kind te verbeteren en bij te dragen aan een betere gezondheid en ontwikkeling van het kind. Daarnaast is het de bedoeling dat de moeder zich persoonlijk beter kan ontwikkelen en haar mogelijkheden voor opleiding en werk verbetert zodat zij meer kan betekenen voor haar kind.

Doelgroep

VoorZorg richt zich op de (eerste) kinderen (van -9 maanden tot twee jaar), met  moeders waarbij sprake is van veel risicofactoren. Denk hierbij aan mishandeling en verwaarlozing, een laag opleidingsniveau, huiselijk geweld, middelen gebruik in de zwangerschap en beperkte affectieve en pedagogische vaardigheden.

Meer informatie

Neem voor meer info over het programma VoorZorg contact op via voorzorg@ggdzl.nl