ZonMw financiert onderzoek naar Knooppunt Kansrijke Start

ZonMw heeft een subsidie toegekend voor praktijkgericht onderzoek naar het Knooppunt Kansrijke Start in de gemeenten Kerkrade, Landgraaf en Vaals. De aanvraag valt onder de ZonMw subsidieronde ‘Verbetering lokale praktijk’, programma Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap.

Knooppunt Kansrijke Start
Het doel van het Knooppunt Kansrijke Start is om meer samenhangende zorg te realiseren voor (aanstaande) ouders die te maken hebben met medische én sociale risicofactoren, zoals schulden, middelengebruik en psychische problemen. Door betere afstemming tussen zorg- en hulpverleners uit het medisch en sociaal domein kan tijdig de juiste zorg en steun op maat worden geboden. In 2020 zijn lokale partners in de 3 gemeenten gestart met het uitwerken van een plan voor een Knooppunt Kansrijke Start.

Onderzoek
Het onderzoek start in april 2021 en duurt vier jaar. Het richt zich op de totstandkoming, implementatie en werking van een Knooppunt Kansrijke Start binnen de drie gemeenten. De (tussentijdse) resultaten helpen om processen te verbeteren en worden gedeeld met andere gemeenten in een handreiking.

Meer informatie?
Mandy.leurs@ggdzl.nl