Jong geleerd is oud gedaan: een bekend gezegde dat precies zegt waar het op neerkomt. Als we bij de jongste doelgroep al investeren in het aanleren van gezond gedrag, dan hebben kinderen en hun omgeving daar op latere leeftijd profijt van. Door het creëren van een gezonde omgeving in de setting van de kinderopvang, bereiken we een grote groep kinderen en hun ouders.

De kinderopvang is een uitgelezen kans om kinderen kennis te laten maken met uitdagende vormen van bewegen, en met nieuwe smaken. Zien eten, doet eten: dat gaat hier vaak letterlijk op. Want elk kind verdient een gezonde start. Met een Gezonde Kinderopvang werk je structureel aan een gezonde leefstijl bij de kinderen en deskundigheid bij professionals.

Verkennend onderzoek
Veel kinderopvangorganisaties hebben al grote stappen gezet naar een gezonde(re) kindomgeving. Om te weten wat er allemaal al gebeurt rondom de gezondheidsthema’s in de kinderopvang, werd eind 2020 een inventarisatie onderzoek uitgevoerd door GGD Zuid Limburg.

Het onderzoek laat onder andere zien dat er vanuit de kinderopvang ondersteuning gewenst is, welke verschillende tools ingezet kunnen worden en hoe de kinderopvang ouders kan betrekken bij het gezondheidsbeleid. Ook maakt het rapport duidelijk dat er allerlei gezondheidsactiviteiten ontwikkeld zijn en ingezet worden, maar dat de diversiteit enorm is. Van elkaar leren, en samen goed kijken wat écht werkt, is daarom belangrijk.

Regionale samenwerking
Door het opzetten van een lerend netwerk, waarin kinderopvang en kennispartners betrokken zijn, willen we de komende jaren in onze regio Zuid-Limburg een platform bieden om deze ervaringen te delen. Gaandeweg evalueren we wat het beste werkt om zo van én met elkaar te leren welke acties het beste resultaat opleveren. Ook willen we meer samenwerking stimuleren tussen kinderopvang en basisscholen op het gebied van gezondheid. Het lerend netwerk Gezonde Kinderopvang in onze regio Zuid-Limburg wordt mede mogelijk gemaakt vanuit een subsidie van ZonMw.

Meer informatie
Wil je het onderzoeksrapport lezen met meer bevindingen uit onze inventarisatie, en concrete tips voor kinderopvangorganisaties én voor onze regio Zuid-Limburg, klik dan hier.

Wil je met jouw kinderopvangorganisatie zelf aan de slag? Neem dan contact op met de adviseurs Gezonde Kinderopvang.